Peneliti

Abu Bakar Fahmi S.Psi., M.Si.

Formal Education

Biografi Abu Bakar Fahmi
 Abu Bakar Fahmi
Email: ab.fahmi@uhamka.ac.id
Phone: 081315556080
Address: Cluster Talbiyya 2 No 18 Tirtajaya Sukmajaya Kota Depok